Botox i Uddevalla & Vänersborg

Med åldrandet förlorar huden sin spänst, lyster och ungdomliga utseende. Huden i ditt ansikte är det människan i din omgivning ser först. Det speglar hur du mår, bekymmer och vad du tänker på. Välbefinnandet hos människor speglas i våra ansikte.

Hör Camilla berätta om filler och botox och se henne utföra en behandling.

Vad beror vårt åldrande på?

Tunglagen som gör vårt ansikte hängigt och rynkor uppstår med tiden. Faktorer som förändrar vår hud med tiden är dom yttre miljöfaktorerna sol, rökning samt en stress i vardagen.

I huden sker en naturlig process när stödvävnaden bryts ner och därmed förlorar ansiktet volym, form och spänst. Det beror på att med åren minskar vår produktion av hyaluronsyra i huden, våra rynkor och linjer framträder. Många uppskattar att få bort sina rynkor och linjer med åren för att få lite slätare hud, piggare och yngre utseende.

Botoxbehandling

Vi behandlare kan, utan kirurgiska ingrepp, genom injektionsbehandling släta och jämna ut de uppkomna rynkorna, linjerna och ojämnheterna som uppkommit med åldern. Vi ger ditt ansiktet ett lyft som ger din hud ny spänst och lyster.

Vi behandlar med Vistabel: Botulinumtoxin TYP A -skönhetsbotox från Allegan.

Botulinumtoxin TYP A ger en tillfällig minskning av muskel aktiviteten och rynkreducering i det behandlade området i ansiktet. Mimiken dämpas i det behandlade området ex. panna, mellan ögonbrynen alternativt rynkorna vid sidan av ögat. Huden blir slätare och åldrandet stannar tills botoxen går ur. Hållbarheten är ca 3 månader och bör då fyllas på.

Områden som främst behandlas med botox:

  • Glabella (bekymmersrynkan mellan ögonbrynen)
  • Pannrynkor
  • Kråksparkar (rynkor och fina linjer vid sidan av ögonen)

Effekten av din botoxbehandling börjar synas efter ca 1 vecka och full effekt efter 14 dagar.

Vi har obligatoriskt återbesök efter 2 veckor, då vi tittar på resultatet och gör ev. korrigeringar kostnadsfritt.

Ny full “botox-dos” ges efter 12 veckor.

Botoxbehandling utförs inte på dig som har:

  • Infektion i området
  • Muskel- och/eller nervsjukdom
  • Dysfagi (sväljsvårigheter)