Power Slim i Uddevalla

EM Power Slim har träningsprogram som består av en serie av ett faktiskt fysiskt träningsprogram som är idealiskt utformat för maximal stimulering som leder till bästa resultat.

På en behandling förbränner man upp till 2.300 kalorier.

HI-EMT (High-Intensity Electromagnetic Muscle Trainer) är den medicinska tekniken som används inom estetisk medicin. Den använder elektromagnetiskt fält med säker intensitetsnivå för att uppnå resultat.

Det elektromagnetiska fältet passerar icke-invasivt genom kroppen som integrerar med motorneuronet som därefter utlöser supermaximala muskelsammandragningar som är en omöjlighet vid vanlig träning.

Hör Sebastian berätta om Power Slim.

powerslim

Hur går behandlingen till?

Din första behandling börjar med en konsultation hos oss där vi ser över det område du önskar behandla. Vi ser över så du har rätt förutsättningar för att utföra behandlingen.

Därefter får du antingen ligga ner eller sitta upp (beroende på valt område) vi kopplar upp dig mot maskinen och därefter följer 5 minuter av uppvärmning på en lägre nivå för att sedan öka stegvis upp till maximal kapacitet på maskinen. Efter behandlingen sätter vi upp ny tid för dig. En enda behandling tar bara 20 till 30 minuter.

Vilka områden kan jag behandla och hur många behandlingar krävs det?

En enda behandling tar bara 20 till 30 minuter. Som med all annan träning är resultaten väldigt individuella men för maximal effekt rekommenderar vi 2-3 behandlingar per vecka under 2-3 veckor (minst 48 timmars mellanrum mellan behandlingarna). Önskar du ännu mer än det går det givetvis att fortsätta behandla området.

Behandlingsområden:

  • Mage
  • Rumpa
  • Framsida lår / baksida lår
  • Vader
  • Biceps / triceps
  • Rehabilitering vid artroser och/eller vid skador i rörelseapparaten, bl.a. muskelbristning och skador i senor, ledband, och/eller ligament samt fibromyalgi etc.

Vilket resultat kan jag förvänta mig?

Nyligen genomförda studier rapporterar om att i genomsnitt 17-18% ökning av muskeltjockleken observerades hos behandlade patienter två månader efter HI-EMT behandlingar.

Effekter på fett
Nyligen genomförda kliniska studier från USA med CT-, MRI- och ultraljudsvärderingar har rapporterat om så högt som 21% minskning av subkutant fettlager hos patienter som behandlats med HI-EMT enhet på buken.

Hur snabbt kan jag se resultat?
Man börjar känna konkreta resultat redan direkt efter behandlingen och synliga resultat två till fyra veckor efter sista behandlingen vilket följs av fortsatta resultat flera veckor efter behandlingen.

Förbättrad muskelton varar i ca 6 månader men längre om man tränar regelbundet och behåller kolhydratsfattig kost. Fettförlusten i tex bukområdet anses vara långsiktigt på grund av frisläppandet av fria fettsyror.

För mer information kontakta:
sebastian@millisskonhetskrypin.com
Tel: 0720-03 91 53
Instagram: @millisskonhetskrypin_sebastian